Sliedrecht

Gemeenteraadslid Vincent Prins heeft in december 2015 namens de Sliedrechtse CDA-fractie vragen over asbestdaken gesteld aan het college van burgemeester en wethouders (B&W). Hij heeft o.a. het volgende gevraagd:

Onlangs beantwoordde het college deze vragen.

De gemeente Sliedrecht ziet een actieve ondersteuning bij het indienen van subsidieaanvragen niet zitten. Wel heeft de gemeente inmiddels meer informatie in een huis-aan-huisblad geplaatst over asbestdaken.

Vanaf begin 2016 kunnen Sliedrechters een duurzaamheidslening aanvragen voor het verwijderen van asbestdaken. Burgemeester en wethouders reageren hiermee positief op het CDA-voorstel. De duurzaamheidslening kon in Sliedrecht al langer worden aangevraagd voor andere doeleinden (bijv. dubbel glas, zonnepanelen, vloerisolatie). Vanaf het volgende kwartaal voegt het college daar dus het verwijderen van asbestdaken aan toe. Bij een duurzaamheidslening gaat het (althans in Sliedrecht) om maximaal 25.000 euro.

In Sliedrecht krijgen de drie gemeentelijke gebouwen met asbestdaken een nieuw dak binnen de looptijd van de landelijke subsidieregeling. Voor andere gebouwen kan de gemeente naar eigen zeggen 'niet afdwingen' om dat voor een eerdere datum dan 1 januari 2024 te realiseren.

Een actueel overzicht van woningen met asbestdaken is in veel gemeenten niet beschikbaar - in Sliedrecht ook niet. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid gaat binnenkort van start met een regiobrede inventarisatie. Het college heeft beloofd om de gemeenteraad op de hoogte te brengen zodra meer bekend is over de regiobrede aanpak van de Omgevingsdienst.

1 juli 2016

De gemeenteraadsfractie van het CDA in Sliedrecht heeft over de asbestkwestie vragen gesteld aan het college van B en W.

terug ...