Wie zijn wij?

Wij, de initiatiefnemers van de Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen en deze website, zijn eigenaar en bewoner van een huis dat bekleed is met Eternit leien als dak- en gevelbedekking. Als zodanig zijn wij geconfronteerd met de wet asbestsanering, en kwamen we tot de conclusie dat de uitvoering van deze wet tot gezamenlijk optreden noopt. Wij opereren geheel zelfstandig, en zijn niet gebonden aan enige externe partij, zoals politiek, bedrijven, en dergelijke. Ons enige doel is de saneringsoperatie voor de particuliere woningbezitter zo gunstig mogelijk te laten verlopen.

U kunt contact met ons opnemen via .


Arie Mol, Rob Ekkers, Johan Gijzen