Wat doen wij?

Wij zijn overtuigd van het belang van het bundelen van de krachten van eigenaren van asbesthoudende woningen.

Als bewoners van een wijkje met huizen die met Eternit leien zijn gedekt werden wij geconfronteerd met wat we de Asbestwet 2024 zijn gaan noemen.

Begonnen werd met het informeren van de huizenbezitters in de eigen wijk, maar al snel kwamen we tot de conclusie dat er in het hele land een veelvoud aan woningeigenaren moet zijn die in dezelfde positie verkeren. Daarom werd deze website opgericht, als verzamelpunt van iedereen die hiermee te maken heeft. De politieke partijen in de Tweede Kamer zijn geïnformeerd, alsmede diverse consumenten­organisaties. Ook werd contact opgenomen met de Vereniging Eigen Huis, die als vertegenwoordiger van ruim 700.000 woningeigenaren een belangrijke rol kan spelen in dit dossier.

Op dit moment gaat het ons erom in contact te komen met woningeigenaren die in dezelfde positie verkeren. Naarmate de belangstelling groeit en we meer massa bereiken wordt de kans groter dat wij met onze ideeën ook echt verschil kunnen maken.

Alles hangt echter af van de belangstelling, die ons initiatief gaat trekken. Daarom: bent u ook betrokkene bij de asbest-sanering - vul het contactformulier in (zie de knop Contact).

Waar gaan wij voor?

Onze belangrijkste doelen zijn:

 • een bron van informatie en inspiratie voor de eigenaren van een huis met asbestdak en -gevel te zijn

 • erkenning van de overheid voor haar verantwoordelijkheid in de huidige asbest­problematiek

 • actieve betrokkenheid van de gemeenten bij de voorlichting van haar burgers en de sanering

  Is dit een dak of een gevel?
 • verminderen van regeldruk (vergunningen, inventarisaties, inspecties)

 • geen onderscheid tussen daken en gevels, dat geeft maar verwarring. Bovendien, saneren betekent: alle asbest (aan de buitenkant) weg

 • beschikbaarheid van een soepele financiële regeling voor wie de uitgaven bezwaarlijk zijn. Iedereen moet zonder problemen aan de sanering kunnen deelnemen

 • aanpak van complete woonblokken in plaats van individuele woningen

 • bevordering van woningisolatie bij de sanering

 • invoering van een verlaagd BTW-tarief voor deze operatie