Nieuws

 
februari 2020
Klik hier voor het artikel

en hier voor ons aanvullend opinieartikel.

 

Nieuwe aanpak Asbestversnelling koerst af op mislukking

De overheid wil met een zgn. Samenwerkingsverband de asbestdaksanering nieuw leven inblazen. Op 2 maart zou de feestelijke start ervan moeten plaatsvinden in aanwezigheid van minister Stientje van Veldhoven. Helaas blijkt dat geen van de gedachte samenwerkingspartners (LTO, de woningcorporaties (Aedes), de Vereniging Eigen Huis, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en ook onze Stichting Eigenaren Asbestwoningen) iets zien in de gekozen aanpak. Op 24 februari schreef Trouw over dit fiasco (klik op het Trouw-logo links).


 

februari 2020


De CEAW is in contact getreden met Van Till Advocaten te Amsterdam om te onderzoeken of juridische stappen gezet kunnen worden om de belangen van eigenaren van woningen met een asbestdak te dienen. Daartoe is de Stichting Eigenaren Asbestwoningen opgezet.

 

CEAW start juridische actie

Zoals bekend schieten de stimulerings­maatregelen die de overheid bedenkt in onze ogen te kort. De kosten voor sanering en nieuw dak lopen op tot €200/m² en hoger, de woningeigenaar mag het helemaal zelf betalen. De overheid stelt geen cent subsidie beschikbaar maar incasseert wel BTW.

Ook al is de wettelijke verplichting tot sanering inmiddels vervallen, de overheid oefent nog steeds druk uit op woningeigenaren om de sanering te ondernemen, bijvoorbeeld door te dreigen met onverzekerbaarheid van asbestdaken. Wij willen dat de overheid erkent medeaansprakelijk te zijn voor de schade als gevolg van het niet-doorpakken met de wettelijke saneringsplicht en, daaruit voortvloeiend, een redelijk deel van de kosten op zich neemt.

Steun ons en draag bij aan de kosten. Schrijf u in via het contactformulier of stuur een e-mail met uw toezegging naar


 

december 2019

Download hier de motie Stoffer - von Martels

 

Tweede Kamer eist innovatie bij asbestverwijdering

Bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken heeft de Tweede Kamer een motie van Stoffer (SGP) en von Martels (CDA) aangenomen, waarin wordt opgeroepen om eindelijk ruimte te geven aan innovatie bij het verwijderen van asbesthoudend materialen, opdat de kosten van verwijdering kunnen dalen. De Kamerleden ergeren zich aan het feit dat de verwijderingssector zelf (in de vorm van de stichting Ascert) de regels bepaalt. Om het verdienmodel niet aan te tasten doet de sector weinig aan innovatie: dat kost geld en moeite en levert uiteindelijk minder op.

De motie roept het ministerie op om de regelgeving weer terug te nemen en innovatie te bevorderen. Zo moeten de kosten van asbest(dak)saneringen kunnen dalen.

Al eerder hebben deze Kamerleden aangedrongen op beweging in dit dossier; tot dusverre tevergeefs (zie maart 2019 in deze nieuwskolom).


verder met 2019 ...