Dordrecht

November 2018 Werk afgerond!

Tijdens ...

In 2018 is het grote project gestart. Het begon in april en was klaar in november. Alles bij elkaar 8 maanden voor 60 woningen, dat komt neer op ruim 2 weken per woning. Samen met de eerder individueel gesaneerde woningen zijn nu 85 van de 98 woningen van een nieuw dak en gevel voorzien. 13 bewoners konden de financiën niet rond krijgen of hadden andere redenen om niet mee te doen. Alles bij elkaar heeft dit project ca. €1,3 miljoen gekost.

Het werk is voornamelijk gedaan door dakdekker Noort & de Vries in samenwerking met saneerder van Groningen. Hoewel er bij dit soort projecten altijd wel iets mis gaat zijn we tevreden.

Een irritante gebeurtenis was dat de subsidiepot halverwege ons project leeg bleek te zijn. Zo zijn we dit project gestart met het uitzicht op subsidie, die nog tot en met 2019 zou doorlopen, maar nu blijkt meer dan de helft van de bewoners er naast te grijpen. Voor de kosten maakt het nauwelijks iets uit (de subsidie bedraagt slechts 1% van de kosten), maar zo krijgen we wederom de deksel op onze neus, ondanks dat we ons aan alle voorschriften gehouden hebben. Het is domweg jammer van die paar honderd Euro.

Na!

Oktober 2017 Eerste blok gesaneerd

De sanering van het eerste complete blok in de Tafelberg is afgerond. Goed te zien is dat de oorspronkelijke donkere kleur van de woningen is teruggekeerd. In de loop van de tijd zijn de leien verkleurd, alhoewel we dat hadden kunnen weten: de ondernaam van de leien was nl. 'avondrose'.

Met dit blok als voorbeeld hebben inmiddels ruim 50 bewoners getekend voor een vervolgproject, dat begin 2018 zal starten. De prijzen van deze sanering liggen (inclusief bijkomende werkzaamheden als platte daken, goten en aanpassingen aan de constructie) tussen €20.000 en €30.000 per huis. Dat komt neer op ca. €230/m2.

Het in 2017 gereedgekomen blok in de Tafelberg

Sanering Tafelberg begonnen!

De Tafelberg in Dordrecht is gebouwd in het begin van de 70-er jaren. De huizen zijn op dak en gevel gedekt met Eternit leien en daarom speelt ook daar de sanering en alles wat er bij komt.

In 2015 zijn een drietal bewoners een actie gestart om tot een gezamenlijke aanpak van de sanering te komen. Onder de naam 'Leien Vervangen Tafelberg' zijn de bewoners geïnformeerd en is de gemeente benaderd. Vervolgens is een zoektocht naar geschikte aannemers begonnen. Dat viel niet mee.

Veel aannemers leken in eerste aanleg geïnteresseerd, maar lieten het er later bij zitten. Vaak gebeurde dat zonder opgave van redenen, in veel gevallen bleken de contactpersonen onbereikbaar voor telefoon, e-mail of SMS te zijn geworden. Dat gebeurde zo vaak dat het begon te lijken op een soort standaard aanpak binnen de sector. Hoogst merkwaardig.

Uiteindelijk vonden we een bedrijf dat wel behoorlijk communiceert: Noort & de Vries. Zij zijn gekozen voor een proefproject van één blok van 6 woningen. Augustus 2017 is daarmee begonnen.

Stand van zaken 5 september
Te zien zijn de latten waarop de leien worden aangebracht
Dat zorgt voor een betere vochthuishouding op het dak en dus een langere levensduur. Oorspronkelijk waren de leien plat op het dakbeschot aangebracht.

Ondertussen loopt er een offerte voor een tweede fase met de rest van de woningen. De bewoners kunnen daarvoor inschrijven. De hoop is dat zoveel mogelijk bewoners meedoen, zodat complete blokken worden gevormd. De aanpak van een compleet blok is essentieel omdat alleen dan bepaalde aanpassingen mogelijk zijn. Denk aan keuze van materialen, wijze van aanbrengen, en andere bouwkundige aanpassingen.

2017 Wat doet de gemeente?

Op verzoek van het bewonerscollectief 'Leien Vervangen Tafelberg' is het gemeentebestuur in actie gekomen. Hoewel het beeld van de asbestsituatie in de stad nog niet duidelijk is heeft het gemeentebestuur besloten alvast de bewoners van de Tafelberg te hulp te komen. Deze hulp houdt in:

Deze stap van de gemeente maakt het voor de bewoners een stuk duidelijker en helpt om de beslissing over de uitstaande offerte te nemen.

2016 Jupiterlaan

In Dordrecht is de gemeente al eerder geconfronteerd met het asbestprobleem. Aan de Jupiterlaan bevinden zich een groepje huizen, gebouwd in de 80-er jaren, met asbesthoudende golfplaten. Een bewoner had ooit het idee om die golfplaten schoon te spuiten met een hogedrukspuit. Een verontruste buurtgenoot seinde de omgevingsdienst in, waarna de zaak aan het rollen ging. Er kwam een onderzoek, waarbij teveel vezels in de omgeving werden aangetroffen, en de gemeente verordonneerde dat de golfplaten voor augustus 2016 vervangen moesten worden. Dat proces is nu volop aan de gang. Om het proces te begeleiden schakelde de gemeente het adviesbureau ContourdeTwern in.

Inmiddels (29 febr. 2016) zijn de werkzaamheden aan de Jupiterlaan begonnen, zie foto.

Meer informatie: klik hier.

Tafelberg

Een andere wijk in Dordrecht met een asbestprobleem is de Tafelberg, gebouwd rond 1973. Daar bevinden zich asbest leien op gevel en dak. Van de oorspronkelijke donkere kleur zijn die in de loop van de tijd verkleurd naar een soort rose. Diverse bewoners hebben ze daarom geverfd. Overigens is dat met de huidige inzichten niet meer toegestaan.

De bewoners hebben zich gebundeld en onderhandelen met de gemeente. Inzet is soepelheid in de vergunningen, financiële voorzieningen voor wie problemen heeft om de kosten op te brengen en de vraag hoe de gemeente groepsgewijs saneren kan bevorderen. Het overleg is nog gaande. Ook is hier is ContourdeTwern ingeschakeld. Drechtse Stromen (organisatie voor energiebesparing) is op aanraden van de gemeente toegevoegd om energiebesparing en -opwekking bij de sanering mee te nemen. De geïnteresseerde bewoners (80%) worden vanuit de organiserende bewoners met nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Begin april zal een bijeenkomst voor alle bewoners gehouden worden, waar de gemeente zal melden wat ze te bieden heeft, en zal Drechtse Stromen een overzicht geven van de kosten en besparingen van isolatie en zonnepanelen.

De bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgehad. Zowel de gemeente als Drechtse Stromen gaven een bijdrage. De bewoners stemmen in grote lijnen in met de uitgezette koers en gaan in de vorm van blokvertegenwoordigers bijdragen aan de plannen.

terug ...