Welkom

 


 

U bent eigenaar van een woning met asbestdak?

De overheid wil van de asbestdaken af. Wat betekent dat voor u?

  • moet ik er ook aan geloven?
  • hoe ga ik dat regelen?
  • hoe ga ik dat betalen?
  • doen de buren mee?
  • doet de overheid mee?


Lees hier waarom dit vraagt om gezamenlijk optreden ...

De Stichting Eigenaren Asbestwoningen is opgezet om de be­lang­en te behartigen van de eigenaren van woningen waarin asbest in de dakbedekking verwerkt zit. Bijvoorbeeld golfplaat of leien. De Stichting Eigenaren Asbestwoningen is de enige organisatie die zich exclusief inzet voor hun belangen. Ze helpt met advies en stimuleert bundeling van huiseigenaren in buurten en wijken.

De plannen betekenen een fikse uitgave voor de betrokken woningeigenaren.
 
 

Daar komt nog de 21% BTW bij. Zo verdient de overheid ook nog aan deze operatie. Het gaat naar schatting om wel 400.000 woningen. Dat betekent dat de kosten in de miljarden euro lopen. Op te brengen door de huiseigenaren!


Op dit moment is ons speerpunt: een bijdrage van de overheid in de kosten, zowel voor mensen die hun dak al hebben gesaneerd als voor iedereen die dat nog gaat doen. Daarvoor spannen we een geding tegen de staat aan. Lees hierover elders op deze site.

Om succes te hebben is de steun van heel veel eigenaren van asbestwoningen belangrijk. Ook om de kosten van het proces op te kunnen brengen hebben wij veel meer donateurs nodig.